ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης (Αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή). Εμβαδόν κατοικίας 110 τετρ. μέτρα. Έτος κατασκευής 2005.

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στην Καρδία Θεσσαλονίκης