ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων (Αρχιτεκτονική μελέτη και φωτορεαλιστική απεικόνιση). Εμβαδόν μονάδας 35 τετρ. Μέτρα.

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση γραφείων