ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ


Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων (Αρχιτεκτονική μελέτη και φωτορεαλιστική απεικόνιση). Εμβαδόν κατοικίας 65 τετρ. Μέτρα.

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων

Πολυόροφο κτίριο για χρήση διαμερισμάτων