ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ


Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου (Αρχιτεκτονική μελέτη και φωτορεαλιστική απεικόνιση). Εμβαδόν δωματίου 35 τετρ. Μέτρα.

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου

Πολυόροφο κτίριο για χρήση ξενοδοχείου